4-fluorobenzotrifluoride Carbon-13 Non-Decoupled

Spectra

Compounds
Close
image of 4-fluorobenzotrifluoride